VISUALGUI

Kerry Egan: On Living

A heart-rending collection of essays, part spiritual narrative, part memoir. Chaplain Kerry Egan reveals deeply personal accounts from her dying patients as well as her own. From shame to secret, love to regret, anger to humor, On Living is as touching as it is uplifting. I love every word.

Tình Cảm Gia Đình

Dù giận dù hờn, dù chửi dù mắng, dù đúng dù sai, dù gì đi nữa chúng ta cũng mang cùng một dòng máu. Nên tha thứ và đùm bọc lẫn nhau.

Càng già tôi càng quý trọng tình cảm gia đình. Kiếp này có duyên có phận mới trở thành cha mẹ con cái và anh chị em một nhà. Nên không có gì quý báo hơn là sự kính trọng và thương yêu dành cho nhau. Đã là ruột thịt thì không thể nào ghét bỏ nhau được. Thôi thì mỗi người nhường một bước để sống hoà đồng.

Giờ tôi đã thấu hiểu được lời nhắn nhũ của Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, Để gió cuốn đi.” Nếu có một tấm lòng thì nên tha thứ cho nhau và để gió cuốn đi hết những điều chia rẽ chúng ta. Tôi rất mong muốn chúng ta có thể làm được như thế.

Jo Koy: Live From Seattle

Whether talking about his Filipino mother, doting parenting approach, or witnessing a birth of a child, Koy keeps his materials on the lighter side. It’s more entertaining than making you think. I haven’t seem his previous works, but the race jokes might get worn out if he keeps repeating them.

Maximiliano Firtman: High Performance Mobile Web

A thorough guide to make mobile experiences fast and secure. With many useful tips and experiences, Firtman’s book is a good reference for developing progressive web apps.

Anne Lamott: Bird by Bird

Novelist Lamott offers writing advice based on her own experience. Her process is just write or, as her father would say, “just take it bird by bird.” If you want to step up your fiction writing, this book is an excellent read.

62 Years Apart

On December 1, 1955, a black woman was arrested for refusing to give up her seat. On April 9, 2017, an Asian man was dragged off for refusing to give up his seat.

Realigned With CSS Grid

This blog is now using CSS Grid. Although I have been wanted to play around with grid on the web for a while, I have been holding out for browser support. Now it is the time to make the switch. I am still very new at CSS Grid, but already impressed with this simple yet powerful feature. I am looking forward to learn more.

Grid has been an essential tool for my graphic design for a while. Needless to say, I am one of those designers that live and die by the grid. Therefore, the support of grid on the web is very exciting to me. I am still trying to wrap my head around all the terminologies because the terms for CSS Grid aren’t the same as ones I have been accustomed to. For instance, gap is used instead of gutter. Other than than, I am so glad that browser makers are onboard with supporting grid.

Mad props to all the designers and developers who had made grid on the web happened. If you want to learn CSS Grid, check out this resource.

I also reworked my résumé using CSS Grid.

14 Tháng

Sáng nay Xuân thức dậy trể còn hai anh lớn được nghỉ ở nhà. Đánh răng rửa mặt xong, tôi cho Xuân vào carseat nhưng Xuân không chịu nên chóng lại. Tôi đặt Xuân xuống đất. Mẹ bảo, “Xuân vô carseat đi con.” Xuân tự động bò vào ngồi xuống đợi tôi đeo seatbelt vào. Lời nói của mẹ quá hiệu nghiệm.

Đưa Xuân đến lớp vừa lúc các bạn đang ngồi trên ghế đợi ăn snack. Cô giáo bảo tôi cho Xuân vào ghế ngồi. Xuân ngoan ngoản vân lời. Khi tôi bước ra khỏi cửa Xuân chỉ nhìn theo mà không khóc như những lần trước.

14 tháng Xuân biết nhiều và chững chạc hơn. Mong rằng đến 24 tháng cũng thế. Qua hai lần kinh nghiệm tôi quá sợ terrible two và terrifying three. Thôi thì đến đâu lo đến đó.

In Training

Stand up, Đạo said and Xuân complied. Sit, Đạo said and Xuân complied again. Đán followed up, Roll over. My poor fourteen-month-old didn’t know what to do although he is as cute as a puppy.

My Dentist

My dentist is Vietnamese-American. I have been with him since I started working for George Mason, which is over five years. I visited his office every six months for cleaning and checkup. Except for the previous visit, which required a crown, he doesn’t try to create additional services like previous dentists I had.

Every time we met each other, he would greet me with a handshake and how are you. One time I tried to speak to him in Vietnamese, but he didn’t respond. So we spoke in English ever since.

In my recent visit, I wondered about his family. Does he have wife and kids? What if I were to give his children some candies? Then I realized that he wouldn’t appreciate that.