VISUALGUI

Lê Minh Quốc: Trong tàn phai có nụ hồng thơm lên

Đây là lần đầu tiên tôi đọc sách tiếng Việt về tự học hoàn thiện bản thân (self-help book). Những bài văn ngắn ngủi nhẹ nhàng nhắn nhủ về đời sống và đạo đức của con người. Sống sao cho nhẹ nhàng (hãy để gió cuốn đi) và có một tấm lòng. Rất bổ ích tinh thần cho những ai chưa từng trải nghiệm với cuộc sống. Riêng tôi thì đã từng lăn lộn với đời nên đọc gần 50 bài cũng hơi bị đuối vì tôi biết được những lời khuyên của tác giả ra sao. Tuy nhiên đó là những lời nhắc nhở đáng nhớ.

Huỳnh Như Phương: Hãy cầm lấy và đọc

Quyển sách tập hợp những bài báo ngắn của Huỳnh Như Phương viết về chủ đề đọc sách. Phần đầu của sách gồm những bài viết thú vị liên quan đến nghệ thuật đọc sách, văn hoá đọc, phê bình, và những hoạt động về sách. Phần còn lại Huỳnh Như Phương giới thiệu những tác giả của Việt Nam. Tôi thì không rành mấy về những nhà văn Việt nên sẽ cần thời giờ tìm hiểu thêm. Những ai là con bọ sách nên Hãy cầm lấy và đọc.

Tim Brown: Flexible Typesetting

From 2002 to 2008, I had the honor of working with Tim Brown in a small web design and development group at Vassar College. Even in the early days of his career as a web designer, Tim had already built a vast amount of knowledge on type. Just being around him, I had learned so much about typography even though we were still limited to using system fonts (Georgia, Verdana, and Helvetica Neue) on the web.

Reading Flexible Typesetting, his latest book for A Book Apart, reminds me of good old days when Tim gently and patiently guided me through the world of typography. I can feel his passion and articulation in his writing as if he were explaining typesetting to me over our lunch breaks. The best part about this book is that Tim has collected and shared all the best practices and methods he has honed and developed over the years. As a result, you will learn just what you need to set legible, readable, and pressure-free text.

If you are new to typesetting on the web, this book is for you. You will learn why typography has changed for the first time in hundred years. You will get to see his design decisions, including text preparation and type selection, to help you find your own process. You will gain the hands-on experience by following and coding a real-world project. You will recognize all the pressures related to setting type on the web and how to relieve them.

My thanks to Tim Brown and A Book Apart for publishing an essential guide to shape better typography on the web. It’s our turn to do it.

Dan Kennedy: The Return of the Moguls

In his informing and engaging book, Dan Kennedy provides insightful accounts on how Jeff Bezos transformed the Washington Post, John Henry revived the Boston Globe, and Aaron Kushner failed to save the Orange County Register. Kennedy delves into the state of newspapers, the challenge of journalism in the age of the Trump administration, and the difficulty of moving from print to digital subscription. Kennedy’s reporting is concise and balanced. Designed by Mindy Basinger Hill and typeset in Arno Pro, this book—in addition to its high-quality content—is such a pleasure to read. Highly recommended for anyone who cares about journalism and the newspaper industry.

Saketh Guntupalli and Maryann Karinch: Sex and Cancer

A straightforward guide for cancer patients to heal and deal with their intimacy. Although this book is written for women, I find the information fascinating, particularly the different type of cancers that are related to sexual stimulation and the emotional impact. I think about my wife a lot while reading this book. I hope we will never have to go through this in our lifetime.

Thái Cường: Những mảnh mắt nhìn

Những mảnh mắt nhìn của tác giả trẻ Thái Cường được cấu trúc không theo thứ tự. Mỗi chương mỗi truyện nhưng có sự liên kết với nhau. Người đọc có thể tự chọn cho mình lối đọc riêng. Những nhân vật và những hoàn cảnh khác nhau nhưng liên hoan cùng nhau. Nội dung viết về gia đình, yêu thương, thù oán, và cuộc sống. Tuy hơi nhợt nhạt nhưng đọc cũng được.

David Sedaris: Calypso

Sedaris’s latest collection of personal essays is dark, poignant, and funny as always. With subjects ranging from his sister’s suicide to family feud to gay sex to Trump to shitting in your pants, Sedaris is at his finest as he approaches middle age.

He observes (p.4):

Yes, my hair is gray and thinning. Yes, the washer on my penis has worn out, leaving me to dribble urine long after I’ve zipped my trousers back up.

On Jesus (p.34):

And he always has a fantastic body, shown at its best on the cross, which—face it—was practically designed to make a man’s stomach and shoulders look good.

On racism (p.136):

I remember Yiayiá [grandmother] saying some pretty rough things about black people, which is odd given her limited vocabulary. It’s like she took English lessons from a Klan member but quit after the second day.

If you’re fan of Sedaris, it’s a must-read. Even if you are not, give Calypso a read.

Bonnie Siegler: Dear Client

Siegler has written a clear, concise, and helpful guide to help clients get the best out of designers. With 66 tips ranging from being honest upfront to providing constructive feedback to using the right words, this is a book I would love to hand out to all my clients.

Nguyễn Thị Kim Ngân: Nào, mình cùng đạp xe đến Paris

Quyển hồi ký viết lại cuộc hành trình của tác giả cùng với bạn trai người Tây đạp xe từ Việt Nam đến Paris. Cách viết của Kim Ngân nhẹ nhàng và đơn giản. Những cảnh vật cô miêu tả cũng rất đẹp. Nhưng đọc khi cô đi đến Tàu (khoảng 100 trang) là tôi thấy bị đuối. Cuộc hành trình của cô đã trở thành cuộc du lịch ít tốn kém. Những ai thích du lịch theo kiểu phiêu lưu nên đọc. Tôi thì muốn tìm hiểu thêm về cái nhìn và cảm nghĩ của cô hơn.

D. J. R. Bruckner: Frederic Goudy

I have read biography of Frederic Goudy before, but not with the critical analysis that Bruckner brought to Goudy’s work. Goudy was a typographer first before he became one of the most prolific type designers in the world. Goudy had designed more than a hundred typefaces. He was outspoken on type and typography. He was tough on other type designers. Bruckner has done an excellent job of weaving Goudy’s boisterous personality with his creative output. The big, beautiful illustrations make it a satisfying read for type nerds.