The First Lady Brought Down the DNC

Michelle Obama:

When she did not win the nomination eight years ago, she didn’t get angry or disillusioned. Hillary did not pack up and go home, because as a true public servant Hillary knows that this is so much bigger than her own desires and disappointments.

Take that, Bernie supporters.

Dangerous Trump

The Washington Post:

In an ordinary election year, we would acknowledge the Republican nominee, move on to the Democratic convention and spend the following months, like other voters, evaluating the candidates’ performance in debates, on the stump and in position papers. This year we will follow the campaign as always, offering honest views on all the candidates. But we cannot salute the Republican nominee or pretend that we might endorse him this fall. A Trump presidency would be dangerous for the nation and the world.

Glad to see WP speaks out this early in the election.

60 Trích Dẫn

Dạo này ít viết blog và thiếu ngủ trầm trọng vì hăng xay làm tiếp cái vụ án Typographically Trịnh. Bây giời đã lên đến con số 60. Lúc làm đến 40 cái tôi nói sẽ tạm ngưng một thời gian nhưng vì cứ nghe nhạc Trịnh nên phải cứ làm.

Tôi gôm lại được 353 bài của ông qua nhiều ca sĩ khác nhau từ Tuấn Ngọc đến Nguyên Khang, Hồng Nhung đến Lô Thủy, Giang Trang đến Thanh Lam, Ánh Tuyết đến Bích Nga, Hiền Thục đến Hồ Trung Dũng, Thanh Hà đến Thu Phương, Thùy Dương đến Thủy Tiên. Gần đây là Thái Trân qua album Bay Đi Thầm Lặng và mới nhất là Nguyễn Hồng Ân qua album Tiếng Hát Hòa Bình.

Tuy nhiên tuy vẫn say mê nhất là những bài phản chiến và kêu gọi hòa bình Khánh Ly đã hát trước năm 1975. Những bài này tôi đã truy cập đã lâu qua dạng MP3 rất kém nên âm thanh cũng không rõ lắm. Nhưng tiếng hát đầy sức sống của Khánh Ly cùng với những nhạc cụ chơi live đã lôi cuốn tôi và cho tôi được một chút cảm giác về chiến tranh tuy rằng tôi không sống và lớn lên vào thời đó và không thấu hiểu sự đâu đớn và mất mát.

Trump’s Ghostwriter Sets the Record Straight

In an intriguing piece in The New Yorker on Trump, Jane Mayer talks to Tony Schwartz, the ghostwriter of The Art of the Deal, about Trump’s attention span. Mayer writes:

“I put lipstick on a pig,” [Schwartz] said. “I feel a deep sense of remorse that I contributed to presenting Trump in a way that brought him wider attention and made him more appealing than he is.” He went on, “I genuinely believe that if Trump wins and gets the nuclear codes there is an excellent possibility it will lead to the end of civilization.”

Trịnh Công Sơn – Có Một Thời Như Thế

Có một thời như thế tập họp những bài báo của Nguyễn Đắc Xuân phần lớn viết về đề tài chóng chiến tranh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vì những bài viết khác nhau (không chỉ riêng tác giả mà còn có những bài sưu tầm từ nhạc sĩ họ Trịnh và những người bạn cùng thời của ông) nên đọc không được một cách suôn sẽ. Vả lại tôi không có hứng thú về đề tài chính trị nên cũng không thỏa mãn lắm. Chắc phải đợi đến một quyển sách về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của ông sau này.