VISUALGUI

Keith Houston: The Book

From the invention of paper to the revolution of typesetting to the art of binding, Keith Houston’s The Book explores the fascinating history of bookmaking that dates back to more than fifteen hundred years ago. If you are interested in reading about “the most powerful object of our time,” you will find Houston’s thorough research and passionate writing enlightening. If you are interested in book design and typography, you will want to keep this beautifully designed book, which sets in Adobe Jenson Pro Light designed by Robert Slimbach and provides useful guides throughout, for reference and inspiration.

Tình Chị Em

Cuối tuần vừa rồi về thăm mẹ và chị ba. Chị cả rủ qua nhà ăn bún riêu. Đó là lần đầu tiên tôi và gia đình đến nhà mới của chị. Cũng đã lâu lắm cả nhà (mẹ, chị hai, gia đình chị ba, và gia đình tôi) mới có được một ngày tập hợp lại.

Ba chị em tôi có đôi lúc cũng cãi vã nhau và đôi lúc cũng không được gắn bó. Luôn cả mẹ, mỗi người mỗi tánh và ai cũng cứng đầu nên ít khi hòa thuận. Dù sao đi nữa cũng tình mẹ con và chị em ruột thịt. Giờ ai cũng đã lớn. Thấy hoàn cảnh hai chị kém may mắn tôi cũng xót xa.

Tôi muốn hàn gắn và gần gủi với hai chị tôi hơn. Tôi muốn bỏ qua hết những xích mích của quá khứ để tình chị em trở nên tốt đẹp hơn. Dù cho duyên số hay duyên phận mình cũng chỉ làm chị em một đời người. Nên giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Tôi mong rằng sau này đám con cháu cũng có thể gần gủi và thương yêu nhau.

Mỗi bề trong của mỗi gia đình điều có vấn đề cả. Làm sao để ta có thể vượt qua những mâu thuẩn đó phải đặt vào vào sự thương yêu lẫn nhau. Đừng để tiền bạc và vật chất đánh mất đi tình cảm thân thương của nhau. Phận làm em, tôi sẽ cố gắng không để hai chị buồn.

The Outline Sets Out to Change Online Magazine

For his newly launched The Outline, CEO & EIC Josh Topolsky wanted it to be “a next-generation version of The New Yorker.” After spending about fifteen minutes on the site, I am impressed with its unconventional approach. The site offers no navigation; therefore, you can just get lost in its beautifully designed articles. Its intention is to allow you to focus on the story, but I am more distracted with its sleek designs and animations. I explored quite a bit, but haven’t stopped to read any of the pieces. I wish it was designed for reading rather than browsing.

Christmas Wish List

If you read this site, you know how much I love reading. In addition, I have started to collect books that I would like to keep. In the past few years, I started a collection of books on design, music, technical, typography, and writing.

Around this time of the year, family members (my wife and her sister) asked me what I want for Christmas so I put together a wish list on Amazon of the books that I would like to acquire for my little library. If you would like to buy me a book too, please feel free.

Respect Your Mother

You can disagree with your mother. You can voice your anger, but you do not disrespect her. You do not call your mother a bitch or a hoe. She gave birth to you; therefore, that would make you a son of a bitch or a son of a hoe. Think about that the next time you use that foul language to degrade your mother. When you disrespect her, you disrespect yourself.